Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 16 2018

airumen
16:38
Reposted fromFlau Flau viamaddaleinee maddaleinee
airumen
16:31
Nie podoba mi się wyniosłość, nie podobają mi się ludzie, którzy stawiają siebie wyżej od innych.
Mam ochotę dać im rubla i powiedzieć: jak się dowiesz, ile jesteś wart, to wrócisz i oddasz resztę.
— Lew Tołstoj
Reposted fromrickymp rickymp viaelinela elinela
airumen
16:29

Boże mój zmiłuj się na­de mną
cze­mu stworzyłeś mnie
na niepo­dobieństwo twar­dych kamieni 

— Halina Poświatowska
airumen
16:27
4290 4213
Reposted frompoprostujakub poprostujakub viaelinela elinela

October 05 2018

airumen
14:46
0223 538c
Reposted fromnanana-lalala nanana-lalala viaagp agp

September 21 2018

airumen
18:46
Z czasem potrzebujemy dłoni. Nie pieniędzy, telewizorów, domu, auta czy też lepszej pracy. Przychodzi moment, że cała egzystencja sprowadzać się będzie do dłoni drugiego człowieka, do jego obecności. Pozornie proste i banalne.
— Damian Sawa
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viamodalna modalna
airumen
18:45
3082 28ad
Reposted fromHanoi Hanoi viamanxx manxx
airumen
16:53
Czasami jedyne co powinieneś zrobić w danym momencie to odpuścić. Zrzucić zagradzający ciężar z serca. Powiedzieć szczere: "pierdolę to" i się tego trzymać.
— Szuster Jagoda
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viagregorczykm gregorczykm

September 14 2018

airumen
12:05
Robienie pierwszego kroku w ważnym dla nas kierunku przypomina pierwszy krok gdy zbiega się ze stromej góry. Albo się zabijesz albo będzie fajnie.
— Aleksandra Steć
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaadaaa93 adaaa93
airumen
12:03
Pewnego dnia zatrzymasz się i powiesz: cholera, jak ta dziewczyna mnie kochała.
airumen
11:57
Nie buduj zamku podejrzeń na jednym słowie
— Umberto Eco
airumen
11:56
0218 d911
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viaduobix duobix
airumen
10:19
5805 f4cc
airumen
10:15
Proszę mnie wygłaskać, wyściskać i wyturlać, bo mi smutno.
— Tomasz Matkowski
airumen
10:11
Wzięłam głęboki wdech.
Jesteś wspaniała. Nie całkiem w to uwierzyłam, więc pomyślałam to raz jeszcze.
Wspaniała. Jesteś taka wspaniała.
Gdyby moja matka usłyszała moje myśli, powiedziałaby mi, że muszę być pokorna, ale
pokora nigdzie mnie nie zaprowadziła
— Tracąc to
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viarudosci rudosci
airumen
10:10
Jestem strasznym nadwrażliwcem. Bycie nadwrażliwcem to chodzenie po cienkiej linie: jest euforia, czyli nagła radość z drobiazgów albo depresja, czyli załamanie i upadek. Niektóre rzeczy widzę trzy razy mocniej niż inni. Tak jak zauważam różne piękne sprawy, tak widzę syf, którego ludzie nie zauważają. Wrażliwość, która daje mi masę możliwości, musi ze mnie wyjść. Jak zaczynam ją w sobie kumulować, to jest źle.
— O sobie samej Chylińska (Chylińska)
Reposted fromzabka zabka viarudosci rudosci
10:03
4282 342f

girlinthepark:

vetrana | Prague, Czech Republic. 

airumen
10:03

Najwspanialszą rzeczą, jaką możesz komuś podarować, jest Twój własny rozwój.

Kiedyś mówiłem: Jeśli Ty zaopiekujesz się mną, ja zaopiekuję się Tobą.

Dziś mówię: Ja zaopiekuję się sobą dla ciebie, jeśli Ty zaopiekujesz się sobą dla mnie.

— Jim Rohn
Reposted fromasz asz viarudosci rudosci
airumen
10:02
Jeśli doprowadzisz do porządku własne wnętrze, to co na zewnątrz samo ułoży się we właściwy sposób.
— Eckhart Tolle
Reposted fromxalchemic xalchemic viarudosci rudosci
airumen
10:02
Można przegrać, lub wygrać, ale nie można, do cholery, rezygnować.
— Marek Hłasko
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl