Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 12 2018

airumen
17:45
Show me a strong woman and I’ll show you the scars on her soul that made her so.
— J.J. McAvoy, Children of Ambition
Reposted frommefir mefir
airumen
17:44
The Devil is real and he’s not some little red man with horns and a tail. He can be beautiful because he's a fallen angel and he used to be God's favorite. 
— American Horror Story
Reposted frommefir mefir
17:40
1519 8318
Reposted frombrumous brumous viaporcelanowadusza porcelanowadusza
airumen
17:36
1445 964d
Reposted fromrol rol viaOkruszek Okruszek
airumen
17:36
airumen
17:33
Proszę mnie wygłaskać, wyściskać i wyturlać, bo mi smutno.
— Tomasz Matkowski
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viagabrynia gabrynia
airumen
17:31
Zapominamy, jak ważna jest zwyczajna rozmowa, wspólna kawa, dobre słowo do poduszki. Zapominamy, że to słowa budują mosty, a milczenie jak ogień je spala. Zapominamy, ile znaczą drobiazgi, dobre gesty, ciepło głosu, smaki i zapachy. Zapominamy, że mamy emocje i marzenia. Zapominamy, że jesteśmy ludźmi…
— Kaja Kowalewska
Reposted fromnaturalginger naturalginger viazoi zoi
airumen
17:22
1565 1f31
Reposted frommisza misza viaOkruszek Okruszek
airumen
17:21
Reposted fromwonderfulnature wonderfulnature viaOkruszek Okruszek

July 10 2018

airumen
13:44
5460 be90
Reposted fromdoomedman doomedman viagregorczykm gregorczykm
airumen
13:41
3592 668a
__philophobiaa
Reposted fromPoranny Poranny viaredshadow redshadow

July 09 2018

airumen
22:51
6794 0ab8
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaKryptonite Kryptonite
airumen
22:51
No automatic alt text available.
Reposted fromMilcatopy Milcatopy viaKryptonite Kryptonite
airumen
22:48
7572 12cb
Reposted fromtfu tfu viazabka zabka
airumen
22:45

July 06 2018

airumen
20:15

Jeśli ludzie o czymś nie rozmawiają, to może oznaczać dwie rzeczy: albo to nic nie znaczy, albo znaczy wszystko.

— 22:54
Reposted fromte-quiero te-quiero viaawakened awakened
airumen
20:13
airumen
20:08
Od jakiegoś czasu nie wstydzę się tego kim jestem. Znam swoje możliwości. Są zbyt ograniczone by zawojować świat, ale wystarczające, by być wdzięczną, lubić życie i oddychać swobodnie.
— Katarzyna Nosowska - "A ja żem jej powiedziała..."
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viagregorczykm gregorczykm
airumen
20:08
Możesz powiedzieć komuś prosto w oczy, że ci chujowo, ale on po minucie zacznie napierdalać o tym, że gorąco dziś, że wyjazd się zbliża, że sesja, że wakacje.
http://ciemnoglodno.blogspot.com/
Reposted fromwerterowska werterowska viahavingdreams havingdreams

July 04 2018

airumen
23:02
8897 07be
Reposted fromtfu tfu viapenispenispenislol penispenispenislol
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl