Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 09 2018

airumen
09:03
4978 81d2
airumen
09:02
airumen
08:56
Jesteś moim największym "a jednak spróbuję". 
— S.
Reposted fromSenyia Senyia viayveee yveee

June 07 2018

airumen
13:43
Rzadko poznaję osoby, które są w moim stylu. Rzadko udaje mi się kogoś tak naprawdę polubić. Ale kiedy już na kogoś takiego trafię, przywiązuję się do niego zbyt mocno i zbyt szybko.
Reposted fromMooonroe Mooonroe viagregorczykm gregorczykm
airumen
13:32
To właśnie robią ludzie w tym chaotycznym świecie(…): odchodzą, kiedy chcą. Znikają, wracają, potem znowu znikają. A ty zostajesz z tym sam i musisz się jakoś pozbierać.
— Lauren Oliver
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatobecontinued tobecontinued

May 29 2018

airumen
16:49
"Nie mów jej, a pokaż jej.  
Bo uczuć nie udowadnia się słowami, a czynami, które je okazują. A uwierz mi, że nie ma nic gorszego niż wielkie słowa...   i niedotrzymane obietnice.
— Kobus
Reposted fromnaturalginger naturalginger viawiks wiks
airumen
16:47
Pokonuj złych ludzi swym opanowaniem. Nie daj się im wyprowadzić z równowagi. Jeśli są złośliwi, nie bądź złośliwy w zamian. Jeśli wściekły pies ugryzie cię, a ty ugryziesz go w odwecie, sam staniesz się psem.
— Budda Siakjamuni, The Amitabha Sutra, Dharma Realm Buddhas Association, San Francisco 1974
Reposted fromfam fam viawiks wiks
airumen
16:43
3316 3672
Reposted frompiehus piehus viawiks wiks
airumen
16:36
Nie staraj się dobrze wyglądać, po prostu dobrze się czuj w tym, co na siebie włożyłaś. Jesteś piękna, nie musisz się przebierać i malować. Bądź jak Francuzki, bezpretensjonalna i lekka. Tylko kręgosłup musisz mieć mocny.
— Wysokie obcasy
airumen
16:34
Miałeś takie dni jak te, w których męczą Cię ciągłe wątpliwości? Wątpliwości nawet odnoście powietrza, którym oddychasz 
— nocne myśli bloodeve
Reposted fromBloodEve BloodEve viagregorczykm gregorczykm
airumen
16:34
airumen
16:32

May 26 2018

airumen
15:10
airumen
15:09
Przez ostatnie siedem lat szukałam spokoju. Myślałam, że to stan, w którym nie ma turbulencji, ani strachu. Gdzie nigdy nie jest się za wysoko, ani za nisko, a szczęście jest tylko pośrodku. Wreszcie zrozumiałam, że spokój nie polega na unikaniu pewnych rzeczy. Chodzi o to, by wybrać życie, w którym chce się żyć pomimo jego chaosu, i akceptując to wszystko, czuć spokój w sercu. 
— Vi Keeland, Gracz
Reposted frommefir mefir viabigevilgrin00 bigevilgrin00
airumen
15:09
Nic tak dobrze nie robi na głowę, jak zmiana otoczenia.
— Znalezione
Reposted fromsummerkiss summerkiss viabigevilgrin00 bigevilgrin00
15:09
8455 f5ae
Reposted fromSkydelan Skydelan viabigevilgrin00 bigevilgrin00
airumen
15:05
Masz tylko jedno życie. Znajdź czas by być szczęśliwy.
Reposted fromwbrewzasadom wbrewzasadom viarudosci rudosci

May 25 2018

15:08
3822 9825
Reposted fromSkydelan Skydelan via2708 2708
13:23
1796 2c27
Reposted fromSkydelan Skydelan viamalinowowa malinowowa

May 23 2018

airumen
17:21
Byłam już kiedyś w tym miejscu, mówię sobie. Byłam już bardziej samotna, bardziej niepocieszona, bardziej zrozpaczona niż teraz. Już tutaj byłam i przetrwałam. Tym razem też jakoś przez to przejdę.
— Tehereh Mafi "Dar Julii"
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viawonderwall wonderwall
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl